Hostel Merit List of 1st Year Inter Science (2015-16)

S.No

Name

Father Name

Net Marks

1

AMAR KHAN

POURDIL KHAN

930

2

ASIM KHAN

ABDUR RAHEEM KHAN

925

3

NAJEEB KHAN

KHAIL BAT KHAN

905

4

SHAH FAHAD

MUKARRAM KHAN

872

5

MUZAMMIL KHAN

MUHAMMAD QURAISH KHAN

862

6

YASIR KHAN

HIDAYAT ULLAH

862

7

AHMAD HUSSAIN

KHADIM HUISSAIN

839

8

ABBAS KHAN

YOUSAF KHAN

839

9

MUHAMMAD AWAIS KHAN

FAZAL QADEEM

836

10

MUHAMMAD ASIF

GUL HABIB

836

11

MAHMOOD SHAH MIAN KHEL

JALAL SHAH

835

12

BILAL SHAFI

MUHAMMAD SHAFI

827

13

HAIDER MUNIR

AKHTAR MUNIR

826

14

QAZI MUHSINUL MULK

MUHAMMAD TUIB

802

15

AFZAL KHAN

MANAY

800

16

JALAL KHAN

NIAZ ALI KHAN

777